Under eftermiddagen den 25 februari fick studenter från studie- och yrkesvägledarprogrammet möjlighet att vidga sina vyer kring sitt framtida yrke och karriär. ”När man arbetar som studie- och yrkesvägledare, betyder det att du redogör för vilka möjligheter som finns eller betyder det att du kan påverka en individs vägval – mot ett arbetsliv där lust, intresse och nyfikenhet är i centrum?” Denna och många fler frågeställningar diskuterades i grupp.

130225Workshopen leddes av Lena Salomonsson, utbildad studie- och yrkesvägledare som arbetat med vägledning, rådgivning och kreativitet sedan 2008. Lena har även arbetat med entreprenörskap i skolan med såväl de lägre som de högre åldrarna. 

Studenterna som deltog på workshopen kommer under höstterminen ha möjlighet att jobba vidare med en fördjupning av ämnet "Företagsamt lärande". Till dess kommer studenterna att kunna testa sina nya kunskaper och insikter under sin praktik och se om det ger effekt.

Workshopen ingår som en del i projektet Embryo som syftar till att stärka kvinnors företagande och finansieras av Tillväxtverket.