Idag föreläste Therese Arnqvist för butikschefsprogrammet och andra studenter om ledarskap, chefskap och medarbetarskap. Syftet var att visa hur viktig den egna inställningen och attityden är och att den alltid är avgörande för hur väl man lyckas. Hur intsällningen ligger till grund för huruvida andra kommer att uppfatta oss som trevliga, kunniga och professionella. 

Therese-Arnqvist

Therese bjöd in studenterna till diskussion och bad dem också komma med konkreta frågeställningar och funderingar samt berätta om vad de oroar sig för i rollen som ledare/chef. 

Therese belyste också begreppen chef kontra ledare och vad som förväntas i dessa två roller. Vidare gav hon konkreta tips för dem som söker jobb samt för dem som ska bli rekryterande chefer. 

Therese Arnqvist har tidigare arbetat på Nilson Group med kompetensutveckling och är nu egenföretagare och konsult inom ledarskap och rekryteringsfrågor.