Region Halland anordnar tillsammans med Hallandstrafiken en studenttävling. Tävlingen är en idé- och designtävling som är öppen för alla högskolestuderande i Sverige.

I tävlingen eftersöks goda idéer på ett koncept dvs. förslag på utformning/design och även förslag på vilken resenärsservice som ska erbjudas vid framtidens kollektivtrafiknoder i de mindre tätorterna i Halland. Hur utformar vi framtidens kollektivtrafiknoder som stärker centrumkänslan i tätorterna? Denna plats ska vara en trevlig miljö/mötesplats och bidrar till ett ökat hållbart resande samtidigt som den bidrar till tätorternas attraktivitet.

Tävlingsbidragen kommer att användas som inspiration för det fortsatta arbetet att fastställa riktlinjer och rekommendationer för kollektivtrafiknoderna på den halländska landsbygden.

Tävlingen pågår till den 21 november.


Läs mer om tävlingen och hur du lämnar in ditt bidrag på Region Hallands hemsida