Allt fler som läser yrkeshögskoleutbildningar får rätt anställning efter examen.

Myndigheten för yrkeshögskolan har publicerat ny statistik gällande yrkeshögskolestuderandes inträde på arbetsmarknaden. Siffrorna, som hämtats från Statistiskmyndigheten SCB, visar att allt fler som läst en yrkeshögskoleutbildning får rätt jobb efter examen.

– Matchning är en av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden just nu och därför det viktigt för oss att så många som möjligt hamnar i rätt jobb efter examen, säger myndighetens generaldirektör Thomas Persson i en publicering som myndigheten gjort.

Campus Varberg har ett brett utbud av yrkeshögskoleutbildningar med svar på kompetensen som efterfrågas av näringslivet och arbetsmarknaden.

Läs mer om vårt utbud av yrkeshögskoleutbildningar här