Fredagen den 16 januari tog 31 studenter examen från Förskollärarutbildningen efter 3,5 års studietid. Det är den första kullen förskollärare som examineras från den nya lärarutbildningen som trädde i kraft 2011.

150116Familj och vänner till de examinerade samt personal och representanter för utbildningen fanns så klart på plats för att lyckönska och gratulera. Bland annat välkomnade Lena Tyrén, universitetslektor på institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås, alla till dagens firande. Tal hölls också av Annika Rydin, VFU-samordnare och Ulric Björck, chef vid Campus Varberg.

Den skönsjungande kören ”Varbergs student- och ungdomskör” där Sara Hjort är körledare deltog också med ett stämningsfullt inslag.

31 förväntansfulla förskollärare går nu ut i arbetslivet och de allra flesta har redan ett jobb som väntar.