Nyutexaminerade Komposittekniker från yrkeshögskolan vid Campus Varberg

Under föregående vecka tog de studerande vid yrkeshögskoleutbildningarna Komposittekniker och Drifttekniker – biogas och vattenrening examen från Campus Varberg. 

Bägge utbildningarna ges i samverkan med Teknikhögskolan och medverkade vid examenstillfällena gjorde Emma Tisell, rektor vid yrkeshögskolan på Campus Varberg. På bild ses de examinerade Kompositteknikerna. 

Den 2 juni tar de yrkeshögskoleutbildningar som sker i samverkan med Folkuniversitetet examen.