Idag besökte Centerpartiets EU-parlamentariker Kent Johansson Campus Varberg och Alexandersoninstitutet tillsammans med partikollegan och riksdagsledamoten Ola Johansson samt partiets ombudsman i Halland, Ann-Margret Kristensson.

Kent Johansson tillsammans med Centerpartiets ombudsman i Halland, Ann-Margret KristenssonKent Johansson besökte Campus Varberg tillsammans med Ola Johansson och Ann-Margret Kristensson

I Europaparlamentet ingår Centerpartiet i gruppen (ALDE). Kent Johansson är ordinarie ledamot i Industri-, forsknings- och energiutskottet, ersättare i Jordbruksutskottet samt i Jämställdhetsutskottet. Han är ALDE:s förhandlare i Europaparlamentets arbete med EU:s nya forsknings- och innovationsstrategi Horizon 2020 samt medlem i Europaparlamentets panel för vetenskapliga studier (STOA).

Under mötet diskuterades bland annat EU:s ram- och sektorsprogram såsom FP7 och Horizon 2020 samt Alexandersoninstitutets möjlighet att kunna erbjuda de stödjande strukturer som krävs för att kunna arbeta gentemot dessa program.