Under tre timmar drillades studenter från Campus Varberg i modern retorik - konsten att presentera saker på ett intressant och effektivt sätt. Med effektivt menas att budskapet skall kunna nå fram till de som lyssnar, och även att möjliggöra dialog, det vill säga att få bästa möjliga respons. Genom att vara mer professionell och säga saker så att människor förstår kan också missförstånd undvikas och en gemensam förståelse kan föra samtalet framåt. Och vem vill inte att budskapet skall gå fram och att folk skall minnas poängerna? Troligtvis är detta något alla vill uppnå oavsett bransch och typ av utmaning.

140512Julia Tollin från retorikbyrån Snacka Snyggt lyfter tekniker och ger visuella exempel på hur du som enskild individ kan göra skillnad i all kommunikation som pågår i alla sammahang idag. Det handlar om ditt kroppsspråk, dina ord, ditt uttryck, vetskapen om hur du uppfattas/vill bli uppfattad och mycket mera.

Johannes Karlsson, student och initiativtagare till samarbetet med Retorikbyrån Snacka Snyggt; Det viktigaste är inte alltid VAD man säger utan HUR man säger det.

Han menar att förmågan att behärska retoriken kan vara direkt avgörande för att få igenom det man vill och är därför positiv till at så många studenter tog chansen att vara med på workshopen idag. När studenterna snart kliver ut i arbetslivet är kommunikativ kompetens en viktig nyckel för att lyckas och ta sig an olika situationer och utmaningar. Språket är ett redskap för att komma dit man vill och för att driva projekt, viktiga frågor och processer framåt. Johannes igen; Retoriska färdigheter är en nyckelkompetens i förhandlingar, oavsett om det är förhandlingar i arbetslivet eller i andra sammanhang.

Aktiviteten möjliggjordes med stöd av projektet Skandinavisk Innovationskultur som finansieras av Interreg IVA.