28-29 augusti öppnade Campus Varberg dörrarna och välkomnade både gamla och nya studenter till årets stundande hösttermin. Studentföreningen WEST var på plats och bjöd på presentpåsar, vägvisning och fika till alla nya studenter.

Omkring 500 nya studenter var på plats under uppstartsdagarna på Campus Varberg, där dagarna inleddes med ett varmt välkomnande av studentföreningen WEST redan på tågstationen. Det är viktigt att alla studenter, gamla som nya, känner sig välkomnade, menar Rebecca Eriksson som läser Event management och representerar studentföreningen.

– Många av de nya studenterna kommer från olika delar av landet, då är det viktigt att alla känner sig välkomna och på så sätt skapa en gemensam samlingspunkt, säger Rebecca. 

Lisa Brännholm och Elisabet Aronsson ska båda börja läsa till grundlärare och de tycker det ska bli spännande att börja plugga. 

– Jag var beredd på att bli översvämmad med information men det har varit lugnt. Man känner sig välkommen och det är skönt med en mjukstart, säger Lisa.

– Det är alltid lite nervöst men jag upplever också att jag blivit välkomnad idag, säger Elisabet.

Uppstartsdagarna bestod till stor del av introduktion samt information om vad som är viktigt att tänka på när man studerar på Campus Varberg. Nya studenter fick möjligheten att ställa frågor, besöka hörsalarna på området och det bjöds självklart på fika. Det informerades även om den kommande nollningen som äger rum 5-9 september. Till höstterminen går även den nya yrkeshögskoleutbildningen Mätningstekniker av stapeln.