Landshövding Lena Sommestad tillsammans med regeringens utredare Britt Bohlin vid ett möte kring En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring på Hotell Tylösand

På inbjudan av landshövding Lena Sommestad medverkade idag Anders Hultén, utvecklingsledare vid Alexandersoninstitutet och programansvarig för utbildningen Event management som ges av Högskolan i Borås på Campus Varberg, på ett möte med regeringens utredare Britt Bohlin tillsammans med näringslivet, offentliga aktörer samt akademi med syfte att samla in synpunkter och idéer kring utredningen ”En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. Handlingsplanen skall ligga till grund för en samlad politik kring upplevelsebaserad tillväxt.

Det som bland annat framkom vid mötet var att myndighetsutövningen behöver samordnas på ett bra sätt så att privata aktörerna inte behöver lägga för mycket tid på tillsynsbesök och tillståndsprocesser. Det framkom även att satsningen inom forskning, utbildning och innovation behöver stärkas mycket. Det är idag en väldigt liten andel nationella medel som satsas på en så stor och viktig bransch som besöksnäringen. Mer forskning, utbildning och innovation krävs för att skapa god långsiktig tillväxt för branschen och dess attraktivitet. Företrädare för besöksnäringen framhöll också vikten av att yrkeshögskoleutbildningarna blir långsiktiga (att utbildningssamordnarna får stabila och långtgående uppdrag).

Alla som har synpunkter och idéer kring utredningen är välkomna att lämna sitt bidrag på www.sou.gov.se