Nu har starten av ytterligare ett mentorprogram gått av stapeln på Campus Varberg. Onsdagen den 17 september samlades 18 mentorer för en heldags utbildning. Kirsten Poulsen, konsult och mentorexpert från KMP+ i Köpenhamn, höll i utbildningen och den blev mycket uppskattad.

140918-300x300-IMG 7021Teori varvades med många praktiska övningar där mentorerna fick möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. Bland annat fick mentorerna ta del av hur många olika roller man kan ha som mentor. Man är inte bara coach och sparringpartner, ibland behöver man vara kritiker, dörröppnare, nätverkare eller historieberättare. Många nya kontakter knöts mentorerna emellan och de gick hem med många nya insikter.

På torsdagen var det dags för adepterna att få en liknande utbildning och dagens avslutades sedan men en kick-off där båder mentorer och adepter samlades. Efter lite dryck och tilltugg sattes det igång med nya övningar. Bland annat en övning i att lyssna utan att säga något och en övning i förutfattade meningar. Nyttigt för alla!

Tanken med mentorprogrammet från Campus Varbergs sida är att skapa starkare kopplingar mellan näringsliv och student, att bidra till att bygga nya nätverk och möjliggöra kompetensöverföring. Studenten ska känna sig bättre förberedd och tryggare inför steget ut i arbetslivet. Varje student har gjort en ansökan via nätet och sedan, under en djupintervju, fått berätta om sina personliga egenskaper, drömmar och svagheter. Campus Varberg har sedan valt ut de 18 deltagarna till programmet och därefter matchat dem mot en handplockad mentor.

Det fantastiska är – att när någon får frågan om hen vill bli mentor för en student så blir det väldigt sällan ett nej. Att få vara med i en ung människas utveckling är fantastiskt. Mentorn får ofta med sig väldigt mycket själv, nya perspektiv och nya insikter; hur unga människor tänker, vad som triggar dem, förhållningssätt, drömmar och tankar om vad som är viktigt i livet. Nu önskar vi samtliga 18 par lycka till med höstens diskussioner och utmaningar!