10 år har gått sedan Campus Varberg invigdes. I september 2003 stod en röd och två vita huskroppar färdiga nere i hamnen. Husen påminde om forna tiders hamnmagasin i formen men med moderna materialval som lätta zinktak, stora glaspartier och fasadputs. 

Då, hösten 2003 fanns cirka 600 studenter på Campus Varberg fördelat på åtta högskoleprogram, två kvalificerade yrkesutbildningar och ett tjugotal fristående kurser. Visionen var att nå 700 studenter på några års sikt men utvecklingen gick snabbare än väntat och visionen blev verklighet på mindre än två år. Redan 2006 fattades ett officiellt beslut för en utbyggnad av Campus Varberg. 2008, lagom till Campus Varbergs 5-årsjubileum stod utbyggnaden klar. Två vita huskroppar mot den inre hamnbassängen sammanlänkat av en lägre byggnad med beväxt tak. Ytterligare cirka 3500 kvadratmeter lokaler med stora gemensamma ytor för studenterna. 

Nu 10 år senare är ”vision 700” mer än dubbelt uppfylld med cirka 1500 helårsstudenter. I höstens utbud finns totalt sjutton utbildningar, nio yrkeshögskoleutbildningar och åtta högskoleprogram. 

Campus Varbergs ”Öppna föreläsningar” firar också 10 år. Varbergsborna har genom åren haft chans att lyssna till inte mindre än 80 föreläsare som inspirerat och fascinerat inom vitt skilda ämnesområden. Den öppna föreläsningsserien har varit en succé redan från starten och drar alltid fulla hus. Genom åren har bland annat föreläsare som Emma Igelström, Leif GW Persson, Monika Ahlberg och Folke Rydén gästat Campus. Lillasyster ”Frukostakademin” är minst lika populär. 2004 startade föreläsningsserien för morgonpigga på Campus Varberg som nu arrangeras tillsammans med Kultur & Fritid. Konceptet med frukost och föreläsning har varit uppskattat bland varbergsbor och sommargäster, 400 gäster är toppnoteringen som tidigare handbollstränaren Bengan Johansson stod för. 

Alexandersoninstitutet fyller 5 år
”En plattform som ska bedriva efterfrågad utveckling i regionen” är en förenklad beskrivning av Alexandersoninstitutet som i år firar 5 år. Institutet är en integrerad, men ändå fristående del av Campus Varberg och många projektsatsningar kommer studenterna tillgodo genom olika aktiviteter och föreläsningar. 

Näringslivsutveckling, ökad konkurrenskraft, ökad koppling mellan forskning och utveckling samt ökat fokus på internationalisering är centrala delar i verksamheten. Under de fem åren har Alexandersoninstitutet deltagit i totalt 25 utvecklingsprojekt, nio nationellt finansierade utvecklingsprojekt och sexton EU-projekt och i många fall har Alexandersoninstitutet haft en ledande roll. Samarbetspartnerna finns spridda i ett tjugotal europeiska länder.

Nätverk för energi- och miljö samt kreativa näringarFör att uppnå efterfrågad utveckling i regionen arbetar Alexandersoninstitutet bland annat med att skapa nätverk för företagsutveckling. Två av dessa nätverk är EMC – Energi- och miljöcentrum och CRED – Creative Destination Halland. 

De båda nätverken har under de få åren utvecklats framgångsrikt. EMC har med sitt tydliga fokus på ”klimatssmart affärsutveckling” skapat en serie av uppskattade seminarier, aktiviteter och projekt som kommit medlemsföretagen och regionens näringsliv till nytta i arbetet med energi- och miljöfrågor. 

CRED andas nytänkande och skapar förutsättningar för kreativa och kulturella näringar genom att verka som en mobil inkubator. Bara på några få år har över 400 företag tagit del av CRED:s praktiska verktyg och deltagit i olika möten och aktiviteter. Koncept som ”Afternoon tea” och ”Pecha Kucha” och evenemanget ”Coastal Culture” är alla resultat av CRED:s egna kreativa arbete där nätverk och metodutveckling utgör grundstommen. 

Gemensamt firande för de båda jubilarerna
 ”Campus Varberg är en intressant företeelse”, sa Mikael Alexandersson, rektor vid Högskolan i Halmstad när han som en av åtta talare gratulerade 10-åringen. Han försökte sätta ord på vad som gör Campus Varberg framgångsrikt – varför verksamheten spirar just här.  Förmågan att integrera ytterligheter och förmågan att hitta balanser var hans teori, mellan näringsliv–samhälle, teori–praktik, globala och lokala perspektiv. Envishet, nyfikenhet, optimism och visionärt tänkande var andra ord han använde i sitt tal när han liknade Campus Varberg vid en entreprenör. Bland de övriga talarna fanns bland annat politiker, samarbetspartners och tidigare studenter som talade varmt om Campus Varberg och Alexandersoninstitutet och såg fram emot fortsatt samarbete. 

Under eftermiddagen fanns det möjlighet för gästerna att ta del av en utställning, med tidningsklipp från de tio åren, filmer från projekt och aktiviteter och med tidigare studenter. Det fanns också möjlighet att delta i två parallella seminarier där CRED tillsammans med kreativitetsforskaren Evelina Wahlqvist och fotograf Karin Linde genomförde ett ”Afternoon tea” – en strukturerad form för tedrickande som syftar till att kompetensutveckla och skapa nätverk för entreprenörer. EMC hade en workshop med fokus på de metoder som utvecklats och vilket stöd som tidigare aktiviteter har gett företagare i Halland. Detta exemplifierades med tre aktörer som på plats beskrev sina erfarenheter och behov. Det avslutades med fem rundabordssamtal parallellt för de 25 deltagarna.

Kommundirektör Annbritt Ulfgren och stadsplaneringschef Jan Malmgren gratulerade jubilarerna i ett gemensamt tal. De såg både Campus Varberg och Alexandersoninstitutet som viktiga aktörer i den framtida hamnutvecklingen – för att behålla myllret av människor och för att kunna skapa en så levande och kreativ miljö som möjligt i det framtida hamnområdet. När Ulric Björck, chef vid Campus Varberg och Alexandersoninstitutet till sist avslutade var han rörd över fina tal, samtal, filmer och framförallt för att få fira tillsammans med de som betytt mycket för Campus Varbergs utveckling. 

Frukostfirande med studenterna
Idag firades 10-årsjubileet med dem som är allra viktigast för Campus Varberg – studenterna. Studentföreningen WEST hade bjudit in till frukost och Ulric Björck och Carina Danielsson, rektor för yrkeshögskolan höll ett kort tal där de lyckönskade studenterna till sitt val av studieplats och hoppades att de skulle få med sig en bra utbildning och många fina minnen från Campus Varberg.