Biogasframställning och vattenrening är två områden med stark koppling till gröna frågor. Inom båda verksamhetsområdena finns en stor efterfrågan på drifttekniker som kan driva och underhålla anläggningarna. 

Yrkeshögskoleutbildningen Drifttekniker – biogas och vattenrening på Campus Varberg är en tvåårig utbildning som förbereder de studerande på flera olika yrkesroller. Efter avslutad utbildning kan man arbeta som drifttekniker eller processtekniker inom exempelvis biogas, vattenrening, reningsverk eller värmeverk.

I utbildningen ingår tre LIA-perioder, praktikperioder som sker på en arbetsplats. Dessa utgör ett viktigt inslag då det är då de teoretiska kunskaperna omsätts till praktiska färdigheter. Detta gör också att de studerande knyter viktiga kontakter redan under studietiden och gör dem väl förberedda för yrkeslivet.

JOBB DIREKT EFTER UTBILDNINGEN
Samuel Wiberg fick jobb direkt efter utbildningen och påbörjade nyligen en anställning hos VIVAB där han också gjort LIA-praktik under utbildningen. 

–  Att bli anställd och få jobb direkt efter examen känns väldigt skönt. Det är mitt första fasta jobb så det känns verkligen bra. Jag jobbar som drifttekniker på inlandsenheten på VIVAB. Det är den enheten som ansvarar över de mindre reningsverken och pumpstationerna i Varberg och Falkenbergs kommun, säger Samuel.

För Emma Tisell, rektor vid yrkeshögskolan på Campus Varberg, är det inte förvånande att 8 av 10 studerande fått anställning direkt efter examen från denna utbildning under de senaste fem åren: 

–  Utbildning inom yrkeshögskolan är formad helt utifrån arbetslivets behov av kompetens och representanter från branschen är med från start till mål och kvalitetssäkrar utbildningens innehåll vilket bidrar till hög anställningsbarhet, säger Emma. 

ATT SÄKRA VATTEN – EN SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET
VIVAB sitter med i ledningsgruppen för utbildningen och har genom åren tagit emot många LIA-praktikanter och anställt flertalet drifttekniker. Petra Rissmann, är VA-chef på VIVAB och har arbetat i VA-branschen i 20 år. 

–  Att tillhandahålla rent dricksvatten och rena avloppsvatten är en samhällsviktig verksamhet som bidrar till Sveriges miljömål. Det är viktigt att vi kan leverera långsiktigt; hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster samt förebygga konsekvenserna av klimatförändringarna. Vi är en viktig förutsättning för att samhället ska kunna växa, säger Petra. 

 

Utbildningen är öppen för sen anmälan, läs mer och hur du ansöker