CRED ger ut metodhandbok tillsammans med AlexandersoninstitutetBoken är skriven för personer som ute i regioner och kommuner som på gräsrotsnivå leder Sveriges satsning på kulturella och kreativa näringar – en kokbok för de som verkligen ska få det att hända.Viktiga beståndsdelar för att skapa attraktion och utveckling av en destination är eldsjälar, personer som får saker att hända men även bra mötesplatser och metoder som får personer och nya affärer kan utvecklas. Detta fokuserar metodhandboken ”TO DO – utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken” på och som lanseras den 16 november under Generatorkonferensen i Norrköping

Under drygt 2 år har nätverket CRED - Creative Destination Halland, inom Alexandersoninstitutet, utvecklat olika metoder för att få till bra möten och utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken. Ur detta utvecklingsarbete har bland annat ”Coastal Culture” vuxit fram och som gick av stapeln i Varberg 13-15 maj i år. Liksom koncepten ”Afternoon Tea”, ”Business Lab” och ”Innovation Camps” som kontinuerligt arrangeras i ett flertal kommuner i Halland och som samtliga syftar till att underlätta för kreatörer att utveckla sig själva och sina affärer längst västkusten.

– Att starta upp ett utvecklingsarbete är en spännande utmaning. Idén om ”TO DO” växte fram i ett utvecklingsprojekt där Varberg och Halland tillsammans med Åre och Norrköping skulle samarbeta för att hitta sin kreativa nisch på världskartan. Ganska snabbt fastställdes att vi saknade en beskrivning av hur man praktiskt angriper uppgiften, berättar Anna Linton medförfattare av ”TO DO” och projektledare vid CRED – Creative Destination Halland.

– Mycket av det vi läste var bra på en abstrakt, teoretisk nivå men var svårt för oss som projekt- och processledare att omsätta i konkret handling. Och även de strategier som lades fram från tjänstemän och politiker var ofta av en strukturell karaktär och inte så lätta att direkt förstå hur de skulle omsättas i handling. Därför prövade vi oss fram och testade av olika metoder, vilka vi samlat och beskriver i metodhandboken ”TO DO”, avslutar hon.

Författare är Anna Linton och Jonas Michanek som båda har flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom kreativa näringar, kultur- och f.d. näringsministern har skrivit förordet. Ansvarig utgivare är Alexandersoninstitutet, en utvecklingsarena i Halland, med säte på Campus Varberg. Alexandersoninstitutets arbete syftar till att stimulera och skapa förutsättningar för efterfrågad utveckling vilket sker genom samverkan, nätverk och kunskapsutbyte mellan människor; i Sverige och internationellt. CRED – Creative Destination Halland är ett nätverk som vuxit fram inom Alexandersoninstitutet. CRED är en mobil inkubator med anpassade processer och verktyg för bolag som har sitt ursprung inom kreativa näringar. Arbetet med denna metodhandbok har utvecklats genom projekten “MÖTET” och “KASK INKUBATOR”

MetodhandbokenBeställning
Hos Alexandersoninstitutet kan du beställa ett exemplar av boken 

Mer info och kontakt
Anna Linton, medförfattare av metodhandboken ”TO DO” och projektledare vid CRED – Creative Destination Halland

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0703-73 93 77

www.cred.nu