Till hösten startar två kompletterande pedagogiska utbildningar (KPU) på Campus Varberg, utbildningarna ges i samverkan med Högskolan i Halmstad. De ettåriga utbildningarna gör det möjligt att komplettera befintlig högskoleexamen för att få behörighet som lärare vid grundskolan årskurs 7-9 samt till gymnasieskolan.

Den nya kompletterande pedagogiska utbildningen ä en del av arbetet med att motverka lärarbristen. Från och med höstterminen 2022 startar regeringen en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning som leder till en grundlärar- eller ämneslärarexamen. Den ettåriga utbildningen är tänkt att underlätta för personer med en akademisk bakgrund att ställa om till läraryrket.

Regeringsuppdrag

I Regeringens pressmeddelande (211223) berättar utbildningsminister Anna Ekström (S) att försöksverksamheten vänder sig till ämneskunniga och välutbildade personer som redan har en akademisk examen. Inom ett par år kommer till exempel jurister och civilingenjörer som har skolat om sig att kunna vara ute och arbeta som behöriga och legitimerade lärare. Det behövs i våra svenska klassrum.

Regeringens satsning på den här typen av utbildningar kommer förhoppningsvis även att gynna oss på hemmaplan i målsättningen med att bibehålla en hög andel lärare med legitimation i våra verksamheter, säger utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Eva Pehrsson Karlsson (C). 

Förskoleverksamheten omfattar 10 lärosäten och samordnas av Linköpings universitet. Högskolan i Halmstad är ett av de utsedda lärosätena och har i dialog med Campus Varberg valt att förlägga utbildningen hit.

Verksamhetsnära utbildning

Utbildningen går på helfart under ett år och bedrivs främst på distans med egenstudier via lärplattform. Nätverksträffar kommer att ske i Varberg där studenterna träffas och genomför ett antal moment fysiskt. Ett nytt grepp är att yrkesverksamma lärare från grund- och gymnasieskola i Varberg går in som mentorer och handledare i utbildningen och följer de studerande under hela utbildningsåret. En ambition i detta är att förbereda de studerande och att skapa en så start verksamhetsföränkring som möjligt i utbildningen. Utöver ämnesdidaktiska studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ingår även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i den nya kompletterande pedagogiska utbildningen.

Läs mer på 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare gymnasieskolan

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare årskurs 7-9