Idag presenterade Myndigheten för Yrkeshögskolan resultaten i den senaste ansökningsomgången om utbildningsstarter inom yrkeshögskolan. Campus Varberg beviljas fem starter varav en helt ny utbildning: Rådgivare bank och placering.

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ KOMPETENS

Campus Varberg får nu nya samverkanspartners för att bedriva utbildningar som ligger i linje med att Campus Varberg erbjuder ett brett och efterfrågat utbildningsutbud som bidrar positivt i ett växande Varberg. I budgetpropositionen för 2024 föreslog regeringen att antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan ska öka för att möta de fortsatt stora kompetensbehoven i Sverige. Sverige har, trots det försvagade ekonomiska läget, en överraskande stark arbetsmarknad och det råder stor efterfrågan på kompetens. Det utökade anslaget till yrkeshögskolan innebär att fler än någonsin kommer att få möjligheten att studera på en yh-utbildning, skriver Myndigheten för yrkeshögskolan i ett pressmeddelande (240111). 
– Det är mycket viktigt för Sveriges konkurrenskraft att vi nu möter den ökade efterfrågan på kompetens inom bland annat grön omställning och teknik. Tillgång till personal med rätt kompetens är dessutom viktigt för att fortsatt attrahera nya näringslivsinvesteringar, säger utbildningsminister Mats Persson (L) i ett pressmeddelande (210111) från regeringen. 

NY UTBILDNING

En ny yrkeshögskoleutbildning Rådgivare bank och placering har beviljats och har tagits fram med initiativ från Varbergs Sparbank och Handelsbanken.
– Vi på Varbergs Sparbank ser med glädje fram emot att utbildningen kommer till Campus. Kompetensbehovet av exempelvis privatrådgivare är stort och vi hoppas nu att de som är intresserade av att jobba inom bank väljer den här utbildningen framför att utbilda sig på andra håll, säger Christina Jannesson, personalchef på Varbergs Sparbank. 

UTBILDNINGAR SOM GYNNAR VARBERG

På Campus Varberg ser man positivt på utbildningar som gynnar kommunens invånare.
– Beskedet är positivt för Varbergs kommun och dess invånare. Möjligheten att utbilda sig i hemkommunen ökar och det strömmar ut viktig kompetens till näringslivet. Känns även otroligt bra att Campus Varberg kan fortsätta hjälpa regionen vad gäller kompetensförsörjningen, vi vet att utbildningen medicinsk sekreterare har varit en viktig del i arbetet. Vi är väldigt glada för vår nya utbildning som vi sökt tillsammans med Campus Ängelholm, säger Emma Tisell, enhetschef och rektor för yrkeshögskolan på Campus Varberg.  

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR SOM BEVILJATS

  • Medicinsk vårdadministratör, 400 yhp
  • Elingenjör/elkonstruktör, 400 yhp
  • Systemutvecklare.NET, 400 yhp
  • Rådgivare bank och placering, 400 yhp (ny)
  • Digital analytiker (Campus Varberg är satellitort)

Hela Campus Varbergs utbildningsutbud finns här.