Två blivande energiekonomer från Campus Varberg följde med EMC till Bornholm, "den ljusgröna ön". Studenterna tillhör den grupp som snart blir första kullen att ta examen från en ny, unik ekonomutbildning.

När nätverket EMC,  Energi- och miljöcentrum, i veckan gjorde en uppskattad studieresa till Bornholm fanns två studenter från energiekonomprogrammet på Campus Varberg med i sällskapet. De övriga drygt tjugo deltagarna respresenterade såväl privata som offentliga företag och organisationer.
Bornholm ligger långt fram vad gäller miljöarbete och ett syfte med studieresan var att se hur Halland kan lära av den danska ön.
På det matnyttiga tvådagarsprogrammet stod flera givande studiebesök och föredrag. Bland annat lyssnade deltagarna till direktören för strategiarbetet Bright Green Island – "den ljusgröna ön" – som handlar om att göra Bornholm till en av världens mest fossilfria platser. Dessutom besökte gruppen en biogasanläggning och ett flisvärmeverk.
För de två Campus-studenterna var studieresans innehåll högst relevant, eftersom kunskap om energi och fokus på hållbarhet är vad som gör deras utbildning unik. Denna kompetens utgör en värdefull bonus till den kandidatexamen i eknomi som energiekonomprogrammet leder till. De två studenterna tillhör den grupp som om en dryg månad blir först ut att ta examen från det treåriga programmet.
Det var tack vare stipendier från Sparbanksstiftelsen Varberg som studenterna från Campus Varberg kunde delta i studieresan till Bornholm.