I det senaste numret av branschorganisationen Svenskt Vattens tidning lyfts Campus Varberg och utbildningen Driftekniker inom Biogas och vattenrening fram tillsammans med VIVAB AB och hur de genom att vara med och engagera sig i utbildningen lyckats med att nyrekrytera och möta framtida pensionsavgångar.

Läs hela artikeln i Svenskt Vatten #2 2016