Under förmiddagen presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan de beviljade utbildningarna med start hösten 2019. För Campus Varberg beviljades totalt fyra utbildningar, varav två är helt nya och ingår i utbildningsområdet data/IT. Resultaten presenterades i en livesänd presskonferens.

– Yrkeshögskolan är viktig för näringslivet och vi har under det senaste året förstärkt vår organisation för att fortsatt erbjuda efterfrågade utbildningar, säger Ulric Björck, chef för Campus Varberg.

UTBILDNINGSOMRÅDET DATA/IT LIGGER I FRAMKANT
Var femte av de beviljade yrkeshögskoleutbildningarna är inom området data/IT, vilket är det fjärde största utbildningområdet, enligt ett pressmeddelande som Myndigheten för yrkeshögskolan har publicerat.

– Digitaliseringen har lett till att allt fler brancher är i behov av IT-kompetens. Nu har yrkeshögskolan en viktig och omväxlande roll för att bidra till kompetensförsörjningen på det här området, yttrycker Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson pressmeddelandet. 

TOTALT FYRA BEVILJADE UTBILDNINGAR
Myndigheten har beviljat följande utbildningar för Campus Varberg och kommer starta hösten 2019: 

MJUKVARUUTVECKLARE (mer information om utbildningen kommer under februari)
400 yrkeshögskolepoäng

SYSTEMUTVECKLARE .NET (mer information om utbildningen kommer under februari)
400 yrkeshögskolepoäng

JÄRNVÄGSPROJEKTÖR
400 yrkeshögskolepoäng

ENERGITEKNIKER MED SPECIALISERING VINDKRAFT
400 yrkeshögskolepoäng

ELVA NYA KLASSER STARTAR TILL HÖSTEN

– Vi är jätteglada över att Myndigheten för yrkeshögskolan även i år sett att det finns ett stort behov av kompetens i Varberg och Halland och att Campus Varberg kan erbjuda utbildningar som leder till dessa viktiga kompetenser. Vi är glada över att fortsatt vara Hallands största yrkeshögskola och vi ser fram emot att starta elva nya klasser till hösten, säger Emma Tisell som är rektor vid yrkeshögskolan på Campus Varberg.

I ansökningsomgången 2018 kom det in totalt 1 105 ansökningar där myndigheten beviljat 496 vilket är en beviljandegrad på 45 procent.