190122_YH_besked_620x320 Besked om beviljade yrkeshögskoleutbildningar | Nyheter

Tisdagen 29 januari får vi besked om beviljade yrkeshögskoleutbildningar 2019.

Mer information om vilka utbildningar som beviljats kommer inom kort.