Idag var förskolebarn och pedagoger inbjudna för att fira Barnens dag på Campus Varberg. Cirka 70 förskolebarn kom för att prova på olika aktiviteter som anordnades av förskollärarstudenterna på Campus Varberg. Samtidigt firades Barnens dag på Högskolan i Borås med cirka 200 barn.

Dagens arrangemang var en del av ett jubiléumsprogram som uppmärksammar att förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås fyller 50 år. Barnen fick bekanta sig med Campus Varberg och gå runt till olika stationer som förskollärarstudenterna ordnat. Det bjöds på både naturvetenskap, dockteater och skapande aktiviteter. På den naturvetenskapliga stationen fick barnen kika nämare på småkryp och göra experiment som handlade om ljuset, detta då UNESCO utsett 2015 till ett internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier.

Dockteatern "Cirkeltjuven" var uppskattad och lockade till skratt. Teatern startade som ett temarbete för en grupp studenter under tredje terminen med syftet att stimulera språk och matematik. Under våren 2014 sökte gruppen stipendier för att kunna fortsätta arbeta med dockteatern och genom det stipendie man tilldelades av Sparbanksstiftelsen har de haft möjlighet att genomföra en serie föreställningar på Komedianten i Varberg.

Det fanns också en rad olika stationer där barnen kunde prova olika didaktiska material som studenterna tagit fram. Bland annat fick barnen vara medskapande till en saga som växte fram genom att barnen i tur och ordning fick plocka en stenfigur ur en påse och fantisera vidare på den historia kompisarna påbörjat.

150521-06

150521 01

I150521 05