Fredagen den 17 januari var det avslutning för förskollärare och lärare för årskurs 1–6 med inriktning mot naturvetenskap, människa och miljö. Varbergs Teater var i det närmaste fullsatt med studenter, lärare och anhöriga.

Lena Tyrén, studierektor, hälsade välkomna. Tal hölls av Lars-Erik Olsson, prefekt på Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås och Ulric Björck, chef på Campus Varberg. Lärare från Högskolan i Borås; Annelie Lidén, Jörgen Larsson, Douglas Flobrant och Tobias Ruhtenberg underhöll med tre musikstycken: Home and the heartland, Visa från Kåkbrinken samt Länge leve livet.

Avslutningscermoni följde och Lars-Erik Olsson och Annika Rydin, samordnare från Högskolan i Borås delade ut diplom. Sedan följde fotografering och uppvaktning med familj och vänner.