Tisdag den 13 mars klockan 14.00-16.00 kommer universitetslektor Ann-Charlotte Mårdsjö-Olsson och föreläser under temat "Att lära andra lära - medvetna strategier för lärande i förskolan"

Föreläsningen vänder sig i första hand till VFU-lärare. I mån av plats kan även förskolechefer och utvecklingsledare ges möjlighet att delta (anmälan för dessa sker 6-9 mars)

Föreläsare Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson har skrivit den populärvetenskapliga boken: Att lära andra lära – medveten strategi för lärande i förskolan, med grund i sin avhandling från 2005. Hon är en av deltagarna i Ingrid Pramling Samuelssons forskargrupp, som på olika sätt bidragit till forskningens utveckling inom early childhood education-fältet.