Den 25 maj var det stipendieutdelning på Campus Varberg. Det är Sparbanksstiftelsen Varberg som varje år delar ut 200 000 kronor i stipendier till studenter på Campus Varberg. I år beviljades 25 ansökningar, allt från utlandsstudier och utlandspraktik till golftävlingar, studieresor och studier i kinesiska.

Utdelningen inledes med välkomnade av Ulric Bjöck, chef vid Campus Varberg och ett kort tal av Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelseordförande, Erling Andersson. Sedan ett antal kortare projektpresentationer från ett urval av stipendiaterna. Eftermiddagen avslutades med utdelning av stipendier.

Campus Varberg och Sparbanksstiftelsen Varberg gratulerar alla stipendiaterna och tackar för väl genomarbetade stipendieansökningar!

Stipendiater 2015