På grund av tekniska problem på www.antagning.se så är sista anmälningsdag till högskole- och universitetsutbildningar för höstterminen 2014 framskjuten. Webbanmälan till höstens kurser och program stänger klockan 24.00 den 16 april.

Observera att detta endast gäller högskoleprogrammen på Campus Varberg och inte yrkeshögskoleutbildningarna. Där var sista dag för anmälan igår, den 15 april, dock är anmälan fortfarande öppen för vissa av våra utbildningar. Se respektive utbildning för mer information om detta.