Omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Testa på hur du skulle fungera i rollen som ledare genom att leda andra. Utmana dig och utveckla dina kreativa idéer i verkligheten.

Campus & Co. är en möjlighet för dig som student som vill arbeta skarpt med verkliga utmaningar och vidareutveckling av idéer tillsammans med organisationer i och kring Varberg. Arbetet sker utanför din ordinarie utbildning och omfattar cirka 4–6 timmar per vecka och handleds av uppdragsgivare tillsammans med Alexandersoninstitutet och Campus Varberg. Medverkan i Campus & Co. ersätter inte andra moment i din utbildning utan är helt fristående.