Zara ThapperZara Thapper, PDM 09, redovisar sitt projekt som hon gjort för KG-Design.

Under måndagen och tisdagen redovisade "Produktutveckling, design och marknadsföring" sina examensarbeten. Totalt 20 projekt presenterades från olika uppdragsgivare. Bland annat hade projekt utförts för KG Design, Ica, Hans K, Comwell och Falbygdens Ost. 

Det är den sista kullen produktutvecklare som idag tar examen på Campus Varberg. PDM har varit unik i sin bredd med både produktutveckling, design och marknadsföring på schemat. Utbildningen har varit inriktad på industriell design och tyngdpunkten har legat i kurser som CAD-modellering och visualisering. Vi ansöker om att få anordna utbildningen igen och hoppas därmed på att kunna erbjuda "Produktutveckling, design och marknadsföring" även i framtiden.