Ett eventbolag, ett stickkafé och en energiekonom. Det är några av idéerna som studenterna inom Campus Varbergs mentorskapsprogram utvecklat och finslipat under hösten inom ramen för Drivhusets affärsutvecklingsutbildning, ett delmoment i mentorskapsprogrammety som avslutades med att deltagarna pitchade sin idé inför mentorer och kurskamrater.

140107 Det har varit en spännande resa att följa studenterna och deras utveckling under hösten när de finslipat sin affärsidé eller sitt personliga varumärke inför en anställning, säger Christina Thordén på Drivhuset i Göteborg.

Hon har, tillsammans med Carl Nordling, guidat studenterna genom den handlingsbaserade läroprocessen, som består av teori, workshops och feedback med mera. Alla fem workshops har olika inriktning, men kund- och målgruppsfokus utgör fundamentet, den röda tråd som håller dem samman. För det viktigaste är kanske ändå inte vad som sker på workshoparna, utan vad som händer mellan dem. Då ska studenterna nämligen ge sig ut ’på fältet’ för att tidigt testa sina idéer på marknaden, hos den tilltänka kunden eller målgruppen.

– Det är kunden som sitter på svaren. Inte jag eller mina kollegor på Drivhuset. Och inte heller du som idébärare. Därför är det A och O att tidigt ta in feedback från kunden, för det är inte alltid säkert att målgruppen tycker precis som du. Detta hoppas och tror jag att studenterna bär med sig efter den här hösten, säger Christina Thordén.

Ett annat tongivande moment som återkommit är pitchen, eller om man inte vill prata entreprenörska: en kort och säljande presentation av idén eller erbjudandet. Och även om höstens utbildningsomgång blev klar i och med slutpitcharna i början av december, kommer ni att få se mer av Drivhuset på Campus Varberg.

– Vi klurar just nu på nya spännande samverkansmöjligheter, säger Christina Thordén.