Fredag den 18 januari tog 55 studenter examen från Förskollärarutbildningen samt utbildningen "Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning mot människa och miljö".

Det är Högskolan i Borås som är huvudman för de båda utbildningarna vid Campus Varberg och på plats fanns, utöver släkt och vänner till de examinerade, representanter och lärare från utbildningarna – bland annat Lars-Erik Olsson, prefekt på institutionen för pedagogik samt Campus Varbergs chef, Ulric Björck.     

Efter 3,5 års studier väntar nu arbetslivet och Birgitta Gustafsson, förskolechef i Varbergs kommun, var på plats för att informera de examinerade om det stora behov som finns på arbetsmarknaden. Många börjar på sina nya arbetsplatser redan på måndag om de inte redan tjuvstartat.