160112Måndagen den 16 januari hälsades femtio nya studenter välkomna på Campus Varberg! Det är förskollärare och grundlärare årskurs 4-6 som startar sin utbildning med Högskolan i Borås som ansvarig högskola. På plats att hälsa välkomna var prefekt Lars-Erik Olsson, studierektorerna Lena Tyrén och Ingegerd Olsson, kursansvariga lärare Mary Larner, Agneta Welin Mod, VFU-ansvarig Annika Rydin samt representanter från studentkåren på Högskolan i Borås. Från Campus Varberg medverkade Ulric Björck och Christina Clason. Studenterna lyckönskades till valet av utbildning som enligt alla prognoser garanterat leder till arbete efter 3½ respektive 4 års studier. De är efterfrågade studenter!