Fredagen den 13 januari 2012 var det på Campus Varberg avslutning med förskollärare och lärare för skolans tidigare år med inriktning mot människa och miljö. Studenterna började hösten 2008 sin utbildning på Campus Varberg med Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, som ansvarig utbildare och examinator. Vid avslutningen medverkade bland annat prefekt Lars-Erik Olsson och lärare från Högskolan i Borås samt Ulric Björck, chef på Campus Varberg. Representanter från Varbergs kommun fanns också på plats. Tillbakablickar på utbildningen gjordes och flera tal hölls. Lyckönskningar och gratulationer framfördes och förväntansfulla förskollärare och lärare går nu ut i arbetslivet.