Igår var det dags för stipendieutdelning på Campus Varberg. Det är Sparbanksstiftelsen Varberg som varje år delar ut 250 000 kronor i stipendier till studenter på Campus Varberg.

I år beviljades 30 ansökningar, allt från utlandsstudier och utlandspraktik till studieresor och bidrag till examensarbeten. Dessutom delades stipendie ut till studentföreningen WEST och till studenten Adrian Holmgren som fick stipendie för sitt engagemang i ledningsgruppen för utbildningen "Energitekniker med specialisering vindkraft". 

Utdelningen inleddes med välkomnade av Ulric Björck, chef vid Campus Varberg och ett kort tal av Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelseordförande, Erling Andersson. Sedan ett antal kortare presentationer från ett urval av stipendiaterna. Eftermiddagen avslutades med utdelning av stipendier.

Campus Varberg och Sparbanksstiftelsen Varberg gratulerar alla stipendiaterna och tackar för väl genomarbetade stipendieansökningar!