Fredagen den 3 juni firade förskollärarna sin examen med högtidsstund på Varbergs Teater. Totalt 31 förskollärare examnierades efter 3,5 års studietid och många går ut i arbetslivet direkt efter helgen.

Personal och lärare på Högskolan i Borås och Campus Varberg, familj och vänner hade samlats för att fira och lyckönska förskollärarna. Bland annat höll Mats Andersson ett uppskattat tal till studenterna där han delade ut goda råd av blandad karaktär. Talade och lyckönskade gjorde även läraren Helena Pokka, Martina Bengtsson, utbildningssamordnare från Campus Varberg och studenten Annica Kovac. Publiken bjöds även på musik av Hannes Naessen och Alice Karlsson. 

Lena Tyrén, sektionschef på sektionen för förskollärarutbildning på Högskolan i Borås, avslutade cermonin med att dela ut diplom och lyckönska de nyblivna förskollärarna. Hon konstaterade att det är oerhört stor efterfrågan på deras komptens och att många haft flera jobb att välja på. Slutligen uppmanade hon de examinerade att gå ut att göra det de är bra på – att förena teori och praktik. Ni kan det här!

Vi på Campus Varberg önskar alla förskollärare lycka till i framtiden!