Den 23 maj var det stipendieutdelning på Campus Varberg. Det är Sparbanksstiftelsen Varberg som varje år delar ut 200 000 kronor i stipendier till studenter på Campus Varberg. I år höjde Sparbanksstiftelsen summan till 250 000 kronor och totalt beviljades 24 ansökningar. Dessutom premierades tre studenter för sitt engagemang för att välkomna och skapa gemenskap för nya studenter vid Butikschefsprogrammet.

Utdelningen inleddes med välkomnade av Ulric Björck, chef vid Campus Varberg och ett kort tal av Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelseordförande Erling Andersson. Därefter berättade några av stipendiaterna om sina upplevelser och vad pengarna möjliggjort för dem. Bland annat berättade sjuksköterskestudenterna Karin Berndtsson och Sara Karlsson om sin praktik på Nya Zeeland som gett dem båda glädje, kraft och verktyg att ta med sig i sitt framtida yrke som sjuksköterskor. Johannes Karlsson som studerar sista året på Event Managementprogrammet berättade med humor och värme om sin utbytestermin i Shanghai. Till sist presenterade studenterna Jacob Bang Nielsen och Johannes Bennerhag, som läser till komposittekniker, en tryckspiralfjäder de tagit fram i kompositmaterial.

Eftermiddagen avslutades med utdelning av diplom och blommor. Campus Varberg och Sparbanksstiftelsen Varberg gratulerar alla stipendiaterna och tackar för väl genomarbetade stipendieansökningar!