Under 3 år framöver kommer Campus Varberg och Alexandersoninstitutet fortsätta utveckla rollen som kompetensmäklare i regionen. Projektet ”KOBRA – Kompetensbaserad regional analys” kommer att innebära en utökad satsning på att lyssna av företagens kompetensbehov och tillgodose dem med relevanta utbildningar och givande mötesplatser.

Vi är mycket glada att få möjlighet att finslipa våra metoder och bli ännu bättre på att arbeta med efterfrågad utveckling och utbildning, säger Louise Wallmander, projektledare för KOBRA.

KOBRA är ett treårigt projekt i samarbete med svenska, norska och danska partners i ett nordiskt partnerskap. Delar av partnerskapet har samarbetat tidigare i ett annat EU-projekt, vilket gett mersmak och bidragit till idéer som nu vävts in i det nya samarbetsprojektet. KOBRA innefattar tre delområden; Det första området är Analys, där kartläggningar och närmre dialog med företag är i fokus. Det andra delområdet är Kompetensmäklare, där vi skall agera på de behov som uppkommit och skapa relevanta koncept och mötesplatser för företag, studenter och mellan olika branscher. Det tredje delområdet är Behovsbaserad utbildning, där tanken är att kunna erbjuda svaret på vad företagen efterfrågar i form av skräddarsydda yrkeshögskoleutbildningar, innovationsprocesser med mera.
 
Arbetet med insatserna startar redan idag, men den formella uppstarten är den 1 september. Primärt handlar det om att få igång både det interna arbetet men även det regionala samarbetet tillsammans med Region Halland, Kungsbacka Kompetenscentrum och Halmstad Kommun.

Vi ser stora fördelar med att samverka inom och utanför regionen, det är en viktig del i vår omvärldsbevakning, säger Birgitta Lennermo, projektledare för KOBRA.
 
Projektet finansieras av Interreg och Region Halland.