Har du tänkt plugga till turism- och destinationsutvecklare, logistiker, komposittekniker eller akutundersköterska? Nu har du möjlighet att göra det hos en av Sveriges främsta aktörer inom yrkesinriktad utbildning, Campus Varberg.

När Myndigheten för Yrkeshögskolan offentliggjorde vilka av de 1186 ansökningar som beviljats utbildningsstart hösten 2014 fick Campus Varberg igenom sex av sina sju ansökningar beviljade, fyra nystarter och två förlängningar. Vilket är ett fantastiskt resultat med tanke på att Myndigheten för Yrkeshögskolan endast hade medel att bevilja 31 procent av ansökningarna och Campus Varbergs utfall blev 86 procent.

Det är en fantastisk utdelning! I år igen. Det är jättestor konkurrens och man vet inte alls vilka man konkurrerar med när man skickar in ansökningarna. Vi är otroligt stolta över oss själva och alla de företag och eldsjälar som varit med och förverkligat detta, säger Carina Danielsson som är rektor vid yrkeshögskolan på Campus Varberg.

 

Av de sex beviljade ansökningarna så är det fyra nya utbildningar; turism- och destinationsutvecklare, komposittekniker, logistiker och specialistundersköterska inom akutvård. Dessutom förlängs de etablerade utbildningarna järnvägsprojektör och elkonstruktör.

 


Utbildningstarter hösten 2014

Yrkeshögskoleutbildningar (inom parantes beviljade 2014)
Turism- och destinationsutvecklare (ny)
Järnvägsprojektör (förlängs)
Drifttekniker – Biogas och vattenrening
Komposittekniker (ny)
Energitekniker med specialisering vindkraft
Byggtekniker
Elkonstruktör (förlängs)
Inköp och supply management
Logistiker (ny)
Medicinsk massageterapeut
Medicinsk sekreterare
Specialistundersköterska inom akutsjukvård (ny)

Högskoleutbildningar (inom parantes examinerande högskola/universitet)
Butikschefsprogrammet (Högskolan i Skövde)
Energiekonomprogrammet (Högskolan i Halmstad)
Event management (Högskolan i Borås) 
Studie- och yrkesvägledarutbildningen (Malmö Högskola) 
Förskollärarutbildningen (Högskolan i Borås) 
Högskoletekniker – Energi- och processteknik (Högskolan i Borås) 
Sjuksköterskeprogrammet (Högskolan i Halmstad)