Har du tänkt plugga till turism- och destinationsutvecklare, logistiker, komposittekniker eller akutundersköterska? Nu har du möjlighet att göra det hos en av Sveriges främsta aktörer inom yrkesinriktad utbildning, Campus Varberg.

I höst startar totalt 18 utbildningar på Campus Varberg, 9 högskoleutbildningar och 9 yrkeshögskoleutbildningar. I årets ansökningsomgång till yrkeshögskolemyndigheten har konkurrensen varit hårdare än någonsin, många av de beviljade ansökningarna är utbildningar som bedrivits tidigare och som nu får fortsatt förtroende. För Campus Varbergs del innebär det att fyra utbildningar får fortsatt förtroende tillsammans med de tidigare fem beviljade yrkeshögskoleutbildningarna.

– Utbildningsutbudet står för efterfrågade utbildningar, där det alltså finns ett konstaterat behov av nya medarbetare från näringsliv eller offentlig sektor, säger Ulric Björck, chef för Campus Varberg. 

 

Utbildningstarter hösten 2015

Yrkeshögskoleutbildningar
Turism- och destinationsutvecklare
Drifttekniker – Biogas och vattenrening (förlängs)
Komposittekniker
Energitekniker med specialisering vindkraft (förlängs)
Byggtekniker (förlängs)
Elkonstruktör
Logistiker
Medicinsk sekreterare (förlängs)
Specialistundersköterska inom akutsjukvård 

Högskoleutbildningar (inom parantes examinerande högskola/universitet)
Butikschefsprogrammet (Högskolan i Skövde)
Energiekonomprogrammet (Högskolan i Halmstad)
Event management (Högskolan i Borås) 
Studie- och yrkesvägledarutbildningen (Malmö Högskola) 
Förskollärarutbildningen (Högskolan i Borås)
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 (Högskolan i Borås)
Socialpedagogiska programmet (Högskolan Väst)
Högskoletekniker – Energi- och processteknik (Högskolan i Borås) 
Sjuksköterskeprogrammet (Högskolan i Halmstad)