Varför ska man söka till Campus Varberg – den frågan svarade man på under den årliga studie- och yrkesvägledardagen där personer inom yrkesvägledning, jobbcoaching och arbetsförmedling bjuds in från västra Sverige för att få information om Campus Varberg och vårt utbildningsutbud.

Birgitta Lennermo – utbildningssamordnare på Campus Varberg agerade moderator och guidade publiken genom en fullspäckad inspirationsdag.

Dagen inleddes med en presentation av samtliga 18 utbildningsprogram som startar hösten 2013, med alltifrån företagsrepresentanter till studenter som presenterade och inspirerade. Vad är viktigt att tänka på när man skall arbeta som socialpedagog? Vilka kompetenser får man i utbildningen "Event management" och vilka möjligheter finns på arbetsmarknaden för energiekonomer? Många frågor dök upp och besvarades.

En liten inblick gavs även i Alexandersoninstitutet och de EU-projekt som bedrivs kopplat till Campus Varberg och utbildningarna. Ett par konkreta exempel på vilka mervärden studenterna får genom projektverksamheten var exempelvis mentorprogrammet men även många av de aktiviteter som företagsnätverken CRED – Creative Destination Halland och EMC – Energi- och miljöcentrum erbjuder.

Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning där Erik Fernholm pratade om ”Glädjerevolutionen” och vad som gör människor lyckliga. Detta om något knyter väl an till den viktiga arbetsuppgift studie- och yrkesvägledare har då de guidar människor mot en förhoppningsvis rolig och givande utbildning och karriär.