I december 2008 invigdes Alexandersoninstitutet och i år firar verksamheten 10 år. Under måndagen bjöds verksamhetens mögliggörare och kollegor in för en gemensam lunch som inleddes av ett välkomnande av Alexandersoninstitutets chef, Ulric Björck. 

Bedriver efterfrågad utveckling
Där Campus Varberg arbetar utifrån ledorden Efterfrågade utbildningar har Alexandersoninstitutet uppdraget att bedriva Efterfrågad utveckling. Enkelt förklarat bedriver Alexandersoninstitutet efterfrågad utveckling, gränsöverskridande och i regionen. Institutet är en interagerad men ändå en fristående del av Campus Varberg där många projektsatsningar gangnar studenterna på olika sätt, till exempel har Campus & Co. invigts som ekonomisk förening. Utöver det står Alexandersonininstitutet för en rad olika projektsatstningar som sträcker sig regionalt och i samverkan med ett tjugotal europeiska länder. 

Kommunal huvudman
Alexandersoninstitutet är en del av CLL – Centrum för Livslångt Lärande i Varbergs kommun. Utöver Alexandersoninstitutet innefattar CLL även verksamheterna Campus Varberg och Vuxenutbildningen i Varbergs kommun. 

Läs mer om Alexandersoninstitutet här