På Campus Varberg har du som studerande möjlighet att ta med dig och laga eller värma din egen mat.

På bottenplan i E-huset finns ett större studentkök och i A- samt B-husen finns ett par mindre pentrys. Studenterna har ett gemensamt ansvar för att köken ochs källsorteringen sköts. Kylskåpet rensas av studentföreningen WEST sista fredagen varje månad.