För utskrift och kopiering använder du din passerbricka som du kan aktivera och fylla på hos WEST.

Kopiator och skrivare finns i B-husen på plan 2 och i biblioteket, dessutom finns en färgskrivare/kopiator i E2-huset på plan 3. Hos WEST kan du också få hjälp med att scanna in dokument mot en avgift.

Felanmälan

Vid datorproblem, bortglömt lösenord eller problem med utskrifter och kopiatorer gör du en felanmälan direkt här på hemsidan. Felanmälan kan också göras på någon av de informationskiosker som står uppställda på Campus Varberg i A- och B-husens entréer, utanför studentköket i E-huset samt i receptionen i C-huset.