Alla yrkeshögskolestudenter och studenter vid de statliga högskolorna är försäkrade. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Försäkringen gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats skoltiden tillbringas.

Student UT är statens försäkring för svenska högskolestudenter som studerar eller praktiserar utomlands. Det finns också en försäkring för yrkeshögskolestudenter som gör LIA utomlands samt en ansvarsförsäkring för Yh-studenter på LIA. Läs mer om försäkringarna på: www.kammarkollegiet.se