Marknadskommunikation och varumärken i ett digitalt medielandskap

Marknadskommunikation och varumärken i ett digitalt medielandskap

Vill du hjälpa oss utveckla Campus Varberg och vårt innehåll? Nu erbjuder vi en spännande möjlighet att delta i utvecklingen av en poddbaserad kurs. Kursen är tänkt för deltagare som önskar läsa sig mer om marknadskommunikation och varumärken i ett digitalt medielandskap. Du får möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med personer med stor kunskap inom området marknadskommunikation och samtidigt utvecklar vi gemensamt kursen och dess innehåll – en win-win situation, helt enkelt!

Vi vill utmana kursdeltagarnas tänkande på ett sätt som vardagen normalt inte tillåter i den praktiska verksamheten. Målet är att locka till livslångt lärande och intresse för akademiska studier. Du kommer tycka att kursen är värdefull om du:

  • Arbetar strategiskt och praktiskt med marknadskommunikation och varumärken i organisationer
  • Har behov av fördjupad förståelse rörande varumärken, det nya medielandskapet och digitalisering

Kursens upplägg

  • 28 september Introduktion (digitalt)
  • 12 oktober klockan 13.00–15.00 Seminarie 1: Det digitala reklamundret och dess entreprenörer (baseras på podd-avsnitt 1)
  • 26 oktober klockan 13.00–15.00 Seminarie 2: Från reklam till marknadskommunikation (baseras på podd-avsnitt 2)
  • 9 november klockan 13.00–15.00 Seminarie 3: Varumärken – de senaste 300 åren (baseras på podd-avsnitt 3)

Samtliga träffar är obligatoriska.

Föreläsare

marcus gianneschi

Marcus Gianneschi är lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Han forskar och undervisar i marknadsföring och särskilt inom marknadskommunikation och konsumentbeteende. Marcus är programansvarig för Event Management vid Campus Varberg.

oskar broberg

Oskar Broberg är docent i ekonomisk historia vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han forskar och undervisar i finans- och företagshistoria. Oskar är programansvarig för Samhällsanalysprogrammet vid institutionen för ekonomi och samhälle.

Deltagande

Vi förväntas anordna kursen fysiskt på Campus Varberg. Kursen är kostnadsfri men har ett begränsat antal platser. Du kan delta i kursen oavsett om du har akademiska förkunskaper eller inte. Du deltar i tre steg:

  1. Lyssna på podden
  2. Delta i föreläsningen
  3. Diskutera gemensamt

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka in namn, organisation och yrkestitel i ett mejl till info@alexandersoninstitutet.se. Sista dagen för anmälan är onsdagen den 15 september. För frågor är du välkommen att kontakta eva.hjalmered@alexandersoninstitutet.se.

Logotyper för Campus Varberg, Alexandersoninstitutet, Region Halland, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Efterfrågad kompetensutveckling.

Poddavsnitten produceras av Monopol Media AB.