Elisabeth Thelne

Det skrivs och pratas mycket om skolan idag och internationella jämförelser får stort utrymme i media och politiken. Hur är det egentligen ställt?

Förflyttar vi oss ett par steg in i verkligheten skulle jag vilja säga att det händer väldigt mycket positivt inom skolans värld som gör den extra intressant just nu och många år framöver.

Detta gäller inte minst för de som tänker studera till grundlärare 1-3 och ser fram emot att få vara delaktiga i barnens tidiga utveckling. Det är under de första åren man lägger grunden till barnens förståelse och intresse för sitt eget lärande. Det är också här som mycket av barnens värdegrund formas i samspel med andra elever och lärare.

Dagens lärarroll lägger tyngdpunkt på det pedagogiska ledarskapet, relationen till varje elev och tydlighet när det gäller formerna för lärandet. Läraren själv måste vara öppen för förändring och i samspel med sina kollegor kontinuerligt utveckla sig själv.

Vi står inför stora pensionsavgångar de närmaste fem åren och de kommande barnkullarna ökar starkt. Vi kommer att behöva många nya, ambitiösa och engagerade grundlärare framöver.

Elisabeth Thelne,
Rektor
Påskbergsskolan, Varberg