Grundlärare med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3
Grundlärare med inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 har du en viktig roll genom att stimulera inlärningen för att eleverna ska utveckla sina kunskaper i att läsa, skriva och räkna.

Beskrivning

Under utbildningen studerar du ingående elevers läs-, skriv- och matematikutveckling och lär dig metoder för att på olika sätt stödja eleverna i deras lärande. Helhetssynen inom ämnet svenska betonas, där huvudmomenten läsa, skriva, tala och lyssna i olika situationer samverkar för att utveckla elevers språk. Genom olika metoder, medier och tekniker kan elevernas intresse för att läsa och skriva utmanas.

Det läggs också stor vikt vid flerspråkiga elevers situation och på hur man kan stödja elever med svenska som andraspråk i deras kunskapsinhämtning. I utbildningen ingår även att arbeta med den egna skriftliga och muntliga uttrycksförmågan.

Elevers matematiska begreppsbildning samt deras tal- och rumsuppfattning är ett annat fokus i utbildningen. Du studerar hur matematisk problemlösning, olika lösningsstrategier och olikheter kan praktiseras. Din egen matematiska förmåga och säkerhet att lösa problem utvecklas också.

I utbildningen ingår också att lära sig undervisa i engelska språket med hjälp av skönlitteratur, språklekar, sång, film och andra medier samt annan skapande verksamhet.

Elevers lust till lärande kan väckas i alla miljöer. Under utbildningen är det fokus på att utveckla din kreativitet och skapande förmåga, bland annat i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Samhälls- och naturorienterande ämnen studeras ur ett håll barhetsperspektiv och även i dessa kurser utgör digitala verktyg en naturlig del.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det dels tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU), dels ingår du i en mentorsgrupp som leds av en yrkesverksam lärare.

Fakta

Antal högskolepoäng: 240.

Studietakt: Helfart.

Utbildningsstart: Höstterminen 2019.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt En B, Ma B, Nk A, Sh A eller En 6, Ma 2a/2b/2c, Nk 1b/1a1+1a2, Sh 1b/1a1+1a2.

Examen: Grundlärarexamen.

Antal platser: 32.

Ansökan: Ansökan öppnar 15 mars.

Mer information: www.hb.se

Kontakt

Annika Rydin Sandberg
Utbildningssamordnare
0340–69 74 15
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mikael Jensen
Studierektor, Högskolan i Borås
070-100 04 23
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Susanne Fogelkvist
Studievägledare, Högskolan i Borås
033-435 43 31
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Utbildningen ges i samverkan med Högskolan i Borås.

HB PMS7505C