Genom Alexandersoninstitutet bedriver Campus Varberg ett stort antal utvecklingsprojekt på regional, nationell och internationell nivå. Genom de olika projekten skapas synergier med Campus Varbergs utbildningar och våra studenter så att det sker en långsiktig utveckling av verksamheten i linje med den utveckling som efterfrågas av omvärlden.

Mer information om projektverksamheten hitta du på alexandersoninstitutet.se