Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt godkända betyg i Ma B och En A alternativt Sv 1, Ma 2a/2b/2c och En 5.

Urvalsgrunder

BETYG

Betyg max 40 poäng.

Lägst betyg G i matematik B, eller lägst betyg E i matematik 2a, 2b, 2c eller motsvarande = 30p.

Lägst betyg G i matematik C, eller lägst betyg E i matematik 3b, 3c eller motsvarande = 40p.

Det är endast ett av betygen som ger poäng. Om man har läst både B och C-kursen, eller både matematik 2 och 3 ger det alltså totalt 40 poäng.

Tidigare utbildning

Tidigare utbildning max 30 poäng.

Godkänd examen från gymnasieskolans El- och energiprogram, Teknikprogram, Naturvetenskapligt program, Byggprogram eller motsvarande = 30p.

Godkänd slutförd utbildning från övrig El- och energiutbildning, Teknikutbildning, Naturvetenskaplig utbildning, Byggutbildning, eller motsvarande = 20p.

Genomförd eftergymnasial teknisk utbildning, med godkända resultat = 10p

YRKESERFARENHET

Yrkeserfarenhet max 40 poäng.

25 månader eller mer av yrkeserfarenhet inom energibranschen på heltid = 40p.

13-24 månaders yrkeserfarenhet inom energibranschen på heltid = 35p.

6-12 månaders yrkeserfarenhet inom energibranschen på heltid = 30p.

eller

25 månader eller mer yrkeserfarenhet inom teknisk bransch på heltid = 30p.

13-24 månaders yrkeserfarenhet inom teknisk bransch på heltid = 25p.

6-12 månaders yrkeserfarenhet inom teknisk bransch på heltid = 20p.

eller

Arbetslivserfarenhet inom annan bransch 6 månader eller mer avyrekserfarenhet på heltid = 10p.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 25 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för yrkeserfarenhet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.