Campusbiblioteket är beläget på nedersta plan i E-huset. Biblioteket tillhandahåller facklitteratur för samtliga utbildningar.

Aktuell kurslitteratur köps in och den finns i regel i ett referensexemplar och ett eller flera exemplar till utlån. Om du efterfrågar litteratur som inte finns på biblioteket kan vi i många fall ordna detta genom inköp eller fjärrlån (inlån från andra bibliotek).

Här får du hjälp med informationssökning och om du behöver lite mer hjälp har du även möjlighet att boka tid med en bibliotekarie. Det finns gott om studieplatser och ett rum för grupparbete.

Öppettider och annan information hittar du på vår hemsida: bibliotek.varberg.se