I lärarutbildningen ska praktik och teori vara nära varandra. Den del som du läser på skolan och den del som du läser ute i verksamhet, VFU – verksamhetsförlagd utbildning ska skapa en helhet.

Alla lärarstudenter har VFU. Under den kommer du att vara en del av ett arbetslag och vara med i så väl planering som genomförande av pedagogiska aktiviteter och uppföljning.

Tanken är att du ska få möjlighet att utforma dina egna lösningar och få utrymme för analys och reflektion kring ditt eget förhållningssätt och dina ställningstaganden som lärare.

Lärare på VFU-skolor räknas som lärare i lärarutbildningen.

Läs mer om VFU hos Högskolan i Borås