Vill du att en student ska titta lite extra på ett område inom din organisation? Kanske komma med förslag på förbättringar? Ta då chansen att låta en student göra sitt examensarbete hos dig!

Du kan själv ge förslag på examensarbeten inom ditt område och därmed få intressanta aspekter av din organisation belysta. Det du behöver göra är att beskriva vad du vill ha undersökt samt vara beredd att ställa upp med en handledare, som tillsammans med oss stöttar studenten i arbetet. Vanligast är att studenterna gör sina examensarbeten i slutet på vårterminen.